08/04/2014 Dagsorden

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag d. 8 April.

 
Afholdes fra  kl. 18:30 i Jethallens mødelokale. 

Fra kl. 18:30 – 19:00 bordet rundt for bestyrelsen.

Fra kl. 19:00 – deltager Halinspektøren

  1. Kort gennemgang af dagsorden og info fra formanden.
  2. Opfølgning på Flise-projekt
  3. Kommende repræsentantskabsmøde
    1. Emner til bestyrelsen
    2. Gennemgang af regnskabet
    3. Input til formandens beretning

       4.     Øvrigt fra Halinspektøren

  1. Bordet rundt hvor ordet er frit.

 

[AK]