08/04/2014 Referat

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 8. april 2014

Afholdes fra kl. 18:30 i Jethallens mødelokale.
CM kobles på kl. 19:00
Fremmødte: Søren Mikkelsen, Allan Rosgaard, Kurt Jørgensen, Claus Madsen, Annette Kopp, Leif Sloth, Lars-Ole Kopp

Dagsorden:

 

1. Kort gennemgang af dagsorden og info fra formanden.

Afholdt medarbejder samtale med CM.

 

2. Opfølgning på Flise projekt.

Det er kommet godt i gang, flot arbejde må man sige. Der er styr på det
Der arbejdes videre de kommende weekender.
Et par hjælpere mere ville være OK.
Ekstra udgift til nye brønde er OK.

 

3. Kommende repræsentantskabsmøde den 23. april 2014.

Dagsorden er sendt ud til medlemmerne og indkaldelse er proklameret i ugeavisen.
Vedr. kasserer jobbet, hvis vi vælger Kurt som regnskabsmand skal der dog stadigvæk være en kontakt person i bestyrelsen.

a. Emner til bestyrelsen.

AK har forespurgt enkelte personer.
Ny vedtægts ændring udfærdiges af AK vedr. sammensætning og valgperiode i bestyrelsen
CM brygger kaffe. LOK sørger for frugt og små kager/slik
Bestyrelsen møder 18:30 denne aften.

b. Gennemgang af regnskabet.

Regnskab fremlagt og budget fremlagt af KJ

c. Input til formandens beretning..

 

4. Øvrigt fra Halinspektøren

Indendørs er ved sin afslutning. Stort arrangement her i weekenden (DGI) 140 deltagere. Fest om lørdagen i multisalen.. En tendens til dem der lejer cafeteriet er ren privat og kan derfor ikke få tilskud fra kommunen. Det kan ej heller "køres" over f.eks. KKIK eller anden forening.

 

5. Bordet rundt hvor ordet er frit.

Lejekontrakt til multisalen er revideret.
LS fremlagde arbejdsopgaver i jethallen, en omfattende liste som var udarbejdet i samarbejde med halinspektøren. Så er det blot op til halinspektøren og økonomien at gå i gang..
Næste b-møde aftales efter repræsentantskabsmødet.

 

Referent

LOK

 

[LOK]