09/01/2014 Dagsorden

Dagsorden til torsdag d. 9 januar 2014

Afholdes fra  kl. 18:30 i Jethallens mødelokale.

Indkaldte : Annette Kopp, Lars-Ole Kopp, Søren Mikkelsen, Leif Sloth, Kurt Jørgensen, Allan Rosgaard

Dagsorden:

 1. Kort gennemgang af dagsorden og info fra formanden.
 2. Opfølgning på priser fremover
 3. Kommende brugermøde
 4. Hvad ved vi og hvad vil vi i 2014
  a. Events
  b. Repræsentantskabsmøde
  c. Vedligeholdelsesplan
  d. Målsætning
 5. Øvrigt fra Halinspektøren
  a. Næste medarbejdersamtale.
 6. Økonomi
 7. Evt.

 [AK]