09/01/2014 Referat

Referat af møde 9. januar 2014

Fremmødte: Allan Rosgaard, Kurt Jørgensen, Søren Mikkelsen, Leif Sloth, Claus Madsen, Annette Kopp og Lars-Ole Kopp Afholdes fra kl. 18:30 i Jethallens mødelokale.

1. Kort gennemgang af dagsorden og info fra formanden.

Ny aftale med KKIK, revurderet. Endelig aftale er på plads. Spinning ønsker et head set, trådløs. Murstens væg malet, spejle op og whiteboard.
Claus og Leif gennemgår fejl og mangler indendørs og udendørs med jævne mellemrum (ca. hver anden mdr.)
Lakering af halgulv uge 7 tirsdag og onsdag, Claus – Leif – Allan og Lars-Ole.
Tilbagemelding fra KK07 vedr. julestævne drøftet.

2. Opfølgning på priser fremover.

Er på hjemmesiden..

3. Kommende brugermøde den 29. januar 2014.

Møde fra kl.18.30 til 20 og floorball fra kl..20 til ?.
Emner til dagsorden: Claus ønsker ændring vedr. ankomst og afgang for brugere. Som det er nu ankommer det første hold en halv time før det er lejet og begynder deres træning, er det okay?
Konklusion: det er okay at de første kommer en halv time før og at de sidste må blive en halv time efter lejemål..

4. Hvad ved vi og hvad vil vi i 2014

a. Events: Claus sender plan ud som det ser ud p.t.
b. Repræsentantskabsmøde i april mdr.?
c. Vedligeholdelsesplan, noget som er synligt for brugerne, hvilket? Udendørs..
d. Målsætning ?

5. Øvrigt fra Halinspektøren

Ny postkasse er opsat til KKIK, Vedr. betaling for timer, det startede i år den 2. januar med fodbold. Torsdag aften kom håndbold, 3 januar kom KFUM og KKIK fodbold om aftenen. Uge 7 er lukket hele ugen. Karup skole ønsker at benytte Spinning og det er ok. Claus kontakter skolen med pris for at benytte spinning
a. Næste medarbejder samtale fastsat.

6. Økonomi

Tilbageholdt et lille beløb til Fløjgaard vedr. Besigtigelse af multisal gulv af Cowi. Kurt sender brev til Fløjgaard og gør opmærksom på at det er noget han selv har sendt bud efter, men som vi har betalt for. Regnskab er færdiggjort og omdelt til bestyrelsen. Det ser fint ud med overskud.

7. Evt.

Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 18. februar kl. 18.30 Løs snak vedr. det gamle cafeteria og køkken som nogle brugere mener er i for dårlig stand. Skal det renoveres, istandsættes? For og imod, vil der være flere der vil benytte det, ved det ikke!! En del gode forslag blev fremlagt.


Referent Lars-Ole Kopp

[LOK]