18/02/2014 Dagsorden

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag d. 18. Februar.

 Afholdes fra  kl. 18:30 i Jethallens mødelokale.

Dagsorden:

Fra kl. 18:30 – 19:00 bordet rundt for bestyrelsen.

Fra kl. 19:00 – deltager Halinspektøren

 • Kort gennemgang af dagsorden og info fra formanden.
 • Opfølgning og evaluering på Brugermødet
 • Status på "udendørs projektet"
 • Hvad ved vi og hvad vil vi i 2014
 • Events .. Åbent by d. 11/5.. Halbal 2015 ?
 • Repræsentantskabsmøde
 • Vedligeholdelsesplan
 • Målsætning
 • Nyt fra Halinspektøren
 • Næste medarbejdersamtale.
 • Økonomi v. Kurt
 • Evt.

 [AK]