18/02/2014 Referat

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 18. februar.

Afholdes kl. 19:00 i Jethallens mødelokale.
Deltagere: Annette Kopp (AK), Kurt Jørgensen (KJ), Allan Rosgaard (AR), Søren Mikkelsen (SM), Claus Madsen (CM), Lars-ole Kopp (LOK) Afbud fra Leif Sloth

1. Kort gennemgang af dagsorden og info fra formanden.

KK07 vedr. rengøring i.f.m. lån/leje af cafeteria. Mail fra KKIK ønsker vedr. multisalen: brugsplan til hvidevarer, et ur, liste hvad man selv skulle medbringe, opsyns mand, køleskab. Lejekontrakt bør nok revideres.

2. Opfølgning og evaluering på Brugermødet

Ikke så mange brugere mødte op. Hvad vil vi med brugermøderne og skal vi fortsætte? Evt. kun 2 gange om året.. Problem omkring unge der ikke har noget at gøre i hallen. Brian Dohn vedr. bander til indendørs fodbold.. pris for opsætning og nedtagning? AK kontakter Brian vedr. prisen m.m. Blå overtræks poser skal benyttes hvis man skal igennem multisalen (Claus indkøber) Skab til mindre redskaber ønskes fra gym. Afd. Evt. et større skab? (Claus kontakter gym. Afd.). 24. marts næste brugermøde.

3. Status på ”udendørs projektet”

Hvor langt er vi, projektgruppen mødes inden april mdr. (Allan, Søren og Leif) Hvad indeholder ”udendørs projekt”? Fjernelse af sten, flise nedlægning, cykelstativer, ryge pavillon males, lys til ryge pavillon og plexiglas, skilt foran på Jethallen, støttemur rundt om P-plads, nyt gelænder ved trappe nedgang , Økonomi /budget på projektet skal fremlægges inden. Weekenden 4-5-6. april 2014 er foreløbig afsat til dette projekt

4. Hvad ved vi og hvad vil vi i 2014

a. Events. Åben by d. 11/5.. Halbal 2015? Ugeavisen havde inviteret til info møde vedr. åben by. AK deltog. Temaet kunne være ”stå sammen” der kommer yderligere info vedr. dette. Hvad kan vi (jethallen) byde ind med. Hvad med at vi opstillede et telt nede ved f.eks. brugsen og uddelte foldere m.m. Halbal 2015? Skal vi gøre det, AK kontakter KKIK v/ Jesper K. som måske har noget i gang.
b. Repræsentantskabsmøde, onsdag den 23. april. Kurt indlev. Indkaldelse til ugeavisen. 2 nye skal indvælges (Kurt og Allan ønsker ikke genvalg). Dirigent skal findes.
c. Vedligeholdelsesplan. Udsugning i multisalen (LOK kontakter Erik Libak) Netværk og info skærme. Skift af loft i gangen.
d. Målsætning. AK. Er vi tilfredse som det kører, hvorfor sidder vi her, hvad vil vi på sigt? AK. Vi bør tænke over det..

5. Nyt fra Halinspektøren.

Energi investeringer oplæg fra kommunen, puljen skal impliceres og derefter godkendes af byrådet. September mdr. skal det være på plads og de første investeringer igangsat i år.
Der blev opridset og diskuteret vedr. ferieafholdelse m.m (red.)
Det er en fast aftale at ved stævner har CM tilkaldevagt og det er her det udløser afspadserings dage. Vi vil som bestyrelse gerne være tilkaldevagt ved nogen af arbejdsweekenderne. Enkelte weekender blev drøftet og LOK snupper den 22-23 marts. a. Næste medarbejdersamtale. Dato 18 marts kl. 18:30

6. Økonomi v. Kurt.

Estimat fremlagt og gennemgået, budget 2014 kommer til næste b-møde

7. Evt.

Næste bestyrelsesmøde den 20 marts kl. 19:00

 

Et godt møde sluttede kl. 21:30.

Referent/sekretær LOK

[LOK]