20/03/2014 Dagsorden

Dagsorden best.møde d. 20 Marts

 

Afholdes fra  kl. 18:30 i Jethallens mødelokale. 

Fra kl. 18:30 – 19:00 bordet rundt for bestyrelsen.

Fra kl. 19:00 – deltager Claus Madsen

 1. Kort gennemgang af dagsorden og info fra formanden.
 2. Opfølgning på Flise projekt
 3. Opfølgning på lejekontrakt, brevpapir mv.
 4. Kommende brugermøde
  a. Sommer opstart
  b.Antal gæster i hallen
 5. Øvrigt fra Halinspektøren
  a. Afholdelse af ferie
  b. Weekend vagt
  c. Booking af lokaler
 6. Økonomi v. Kurt
 7. Evt.

[AK]