20/03/2014 Referat

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 20. marts.

Møde deltager: Annette Kopp, Søren Mikkelsen, Allan Rosgaard, Kurt Jørgensen, Claus Madsen, Lars-Ole Kopp

 

1. Kort gennemgang af dagsorden og info fra formanden.

LR har været rundt med CM for at se hvad der skal igangsættes.

Liste fremlægges.

 

2. Opfølgning på Flise projekt.

SM oplyste at der var modtaget tilbud fra XL byg vedr. fliser, trappesten m.m. 450kvm. Pris ca. 60.000 kr. har snakket med håndbold vedr. hjælp den 4-5-6. april

Det kan ikke gøres på en weekend derfor to weekender. Div. Maskiner og vogne er skaffet/lånt. Annette klare bespisning.

Opstart fredag kl. 13. Opstart lørdag kl. 10. Konklusion på projekt: Ok økonomisk.

 

3. Opfølgning på lejekontrakt, brevpapir mv.

Det er Ok med brevpapir. Lejekontrakten er ikke rettet til, det skal gøres. Hjemmeside oplysninger er OK. Ny lejekontrakt kopieres efter hjemmeside oplysninger. AR klarer lejekontrakten.

 

4. Kommende brugermøde.

AK snakker med Jesper fra KKIK om vi ikke blot kan udsende div. Oplysninger pr. mail. Mødet kan derfor aflyses, set i lyset af sidste brugermøde med få deltagere.

Hvad har vi til dette møde.?

Nøgleansvarlig, reminder sæson er slut, tjek hvem der skal have nøgler?

Hjælp til fliseprojekt.

Brug af conventus til booking.

Repræsentantskabsmødet den 23. april.

 

5. Økonomi v. Kurt

Estimeret regnskab fremlagt. Alt OK

 

6. Evt.

Aftalt afholdelse af ferie for CM. Nærmere fremgår af protokollen.

18-19. april Annette har vagten. AR kommer og hjælper med tæpper.

5-6. juli. LOK har vagten.

 

Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 8. april. Kl. 18:30

 

Referent/ LOK

[LOK]