Måned: oktober 2013

10/10/2013 Referat Brugermøde

Brugermøde torsdag den 10. oktober 2013 Brugermødet er et tilbagevendende møde der indkaldes til to gange om året med det klare formål at højne og forstærke samarbejdet mellem brugere af Jethallen, Jethallens bestyrelse og hal inspektøren. Fremmødte fra Jethallen: Annette

29/10/2013 Dagsorden

Dagsorden tirs. den 29.okt. 2013 kl. 19.00   Indkaldte: Kurt J, Leif S.R., Allan R., Søren M., Annette K., Claus M., Lars-Ole K. Dagsorden: Pkt.1. Evaluering af jubilæumsdagen/loppemarked Pkt.2. Brugermødet den 10. oktober 2013. evaluering. Pkt.3. Multisalen. Herunder bl.a. Lejekontrakten,

02/09/2013 Referat

Bestyrelsesmøde 2.sept. 2013 Fremmødte: Annette Kopp (AK), Leif Sloth(LS), Søren Mikkelsen(SM), Claus Madsen(CM), Kurt Jørgensen (KJ), Allan Rosgaard (AR), Lars-ole Kopp (LOK)(referent) Dagsorden godkendt Mødet drejede udelukkende Jethallens 35 års jubilæum… Ad.1. flg. blev besluttet: Jubilæet fejres den 27.oktober 2013

20/08/2013 Referat

Bestyrelsesmøde tirsdag den 20. august 2013 Fremmødte: Annette Kopp (AK), Leif Sloth(LS), Søren Mikkelsen(SM), Claus Madsen(CM) og Lars-ole Kopp (LOK)(referent). Afbud: Kurt Jørgensen og Allan Rosgaard Dagsorden godkendt. Bordet rundt: Pkt. 1. CM/LOK oplyste at traktor ikke vil være forsikret

20/08/2013 Dagsorden

Dagsorden til mødet d. 20 Aug kl. 18:30 Pkt. 1 Bordet rundt for nye informationer og emner. 5 min hver ca. –‐ Emnerne noteres op og prioriteres derefter. Pkt. 2 Opfølgning på brugermødet d. 20 juni Pkt. 3 Hallens jubilæum

20/06/2013 Referat

Brugermøde tirsdag den 20.juni 2013 Brugermødet er et tilbagevendende møde der indkaldes til to gange om året med det klare formål at højne og forstærke samarbejdet mellem brugere af Jethallen, Jethallens bestyrelse og hal inspektøren. Dagsorden/skrivelse som var udsendt var

Top