Måned: november 2013

29/10/2013 Referat

Bestyrelsesmøde 29. oktober 2013 Deltagere: Annette Kopp (AK), Kurt Jørgensen(KJ), Claus Madsen (CM), Leif Sloth (LS),Søren Mikkelsen (SM), Allan Rosgaard (AR) og Lars-Ole Kopp (LOK). Pkt. Iflg. Fremsendte dagsorden: Pkt.1. AK oplyste at der var ca. 150 besøgende hvilket også

Top