Måned: februar 2014

18/02/2014 Referat

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 18. februar. Afholdes kl. 19:00 i Jethallens mødelokale. Deltagere: Annette Kopp (AK), Kurt Jørgensen (KJ), Allan Rosgaard (AR), Søren Mikkelsen (SM), Claus Madsen (CM), Lars-ole Kopp (LOK) Afbud fra Leif Sloth 1. Kort gennemgang af

18/02/2014 Dagsorden

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag d. 18. Februar.  Afholdes fra  kl. 18:30 i Jethallens mødelokale. Dagsorden: Fra kl. 18:30 – 19:00 bordet rundt for bestyrelsen. Fra kl. 19:00 – deltager Halinspektøren Kort gennemgang af dagsorden og info fra formanden. Opfølgning og

29/01/2014 Referat Brugermøde

Brugermøde onsdag 29. januar 2014 Fremmødte: Brian Dohn, Fodbold Lone Andersen, Gymnastik Heidi Madsen, Gymnastik Elin Madsen, KKIK FU Kenneth Nedergaard, Floorball Claus Madsen, Halinspektør Leif Sloth, Jethallen Søren Mikkelsen, Jethallen Allan Rosgaard, Jethallen/Håndbold Afbud: Lars-Ole Kopp, JethallenAnnette Kopp, Jethallen

Top