29/10/2013 Referat

Bestyrelsesmøde 29. oktober 2013

Deltagere: Annette Kopp (AK), Kurt Jørgensen(KJ), Claus Madsen (CM), Leif Sloth (LS),Søren Mikkelsen (SM), Allan Rosgaard (AR) og Lars-Ole Kopp (LOK).
Pkt. Iflg. Fremsendte dagsorden:

Pkt.1.

AK oplyste at der var ca. 150 besøgende hvilket også vil fremgå af den artikel som bliver bragt i Karup ugeavis. Vi må konstatere at lokalbefolkningen svigtede.
Indtægtsmæssig indbragte loppemarkedet ca. 8.000,- kr. også her måtte vi konstatere at det ikke blev til det beløb som vi havde håbet på.
En snak hen over bordet vedr. evt. andre aktiviteter som kunne "vække" lokalbefolkningen blev indledt, noget for familier med børn, tema fester og lign.
Konklusion: Ok med jubilæumsdagen, et B-møde udelukkende omhandlende gode "ideer".

Pkt.2.

AK. Brugermøde 2 var igen en positiv oplevelse, fint fremmøde fra brugerne, ingen negative kommentarer, ved gennemgang af opgaver fra første brugermøde var stort set alt bragt i orden. Fordeling af haltimer havde dog skabt lidt tumult idet KK07 ikke kunne forstå de ikke havde timer om fredagen mere (AK og CM forklarede hvordan dette hang sammen) men nu var det bragt på plads ved at de havde fået timer en anden dag.
Info. Tavle vil meget snart kunne ses og læses i forhallen.
CM: 2 nye postkasser indkøbes, 1 til Jethallen og 1 til KKIK
Rygeforbuddet er indskærpet og der vil meget snart blive placeret en ryge pavillon ude foran hallen ved indkørslen (LOK undersøger hvilken en det skal være og pris hos Mercantec i Viborg)
Ændring af adgangen til multisal når den benyttes til idræt har vist sig at køre uden problemer, stort set alle syntes det er OK, og det virker mere naturligt at gå ind via hovedindgangen til Jethallen.

Pkt.3.

AK. Multisalen bør kunne lejes ud noget mere, hvad gør vi? KJ. Mente vi skulle se tiden an, det skulle lige kendes rundt i byen.. AK. Info folder vedr. multisalen bør revideres.
En gennemgang af priser og betingelser bevirkede ændringer som allerede nu kan ses på hjemmesiden, bl.a. er service med i lejeprisen, køb af duge 100,- kr.
AK. Hvad kan vi ellers gøre? Gode forslag og ideer..
Prisen for leje af det gamle cafeteria står i dyb kontrast til prisleje for multisalen. Køkken ved cafeteria må benyttes til madlavning (dog ikke med henblik på videresalg såfremt det er private er lejer) pris i dag er 500,- kr.
Ny pris fra den 01.01.2014
AK: Skal køkken og cafeteria adskilles ved udlejning ren prismæssigt?

Pkt.4.

CM: nøgleordning og ansvar fungerer ganske udmærket. En episode har dog medvirket til at der ikke var en træner tilstede p.gr.af sygdom i sidste øjeblik, her skal der træde en afløser ind og være til stede.

Pkt.5.

KJ, Økonomi. Estimeret budget blev omdelt og ganske kort gennemgået. KJ nævnte at der måske kunne spares på indkøb af forbrugsartikler (toiletpapir, rengøringsmidler m.m.) årlig udgift pt. Er ca. 25.000.
Skytternes nye aftale blev fremlagt og godkendt, leje af klublokaler vil fremover afregnes efter timeforbrug af skydebane (time for time), men en mere specifik lejeaftale vil blive udfærdiget således at der ikke er misforståelse m.h.t. afregning.

Pkt.6.

info fra CM. Vedr. multisal og KKIK. Der foreligger en aftale om at der afregnes for 30 timer som skal dække forskellige aktiviteter, en gammel aftale som måske bør ændres idet lån/forbrug af lokaler er i stærk stigning, CM mener at det har taget "overhånd".
En del snak omkring dette medførte at der indkaldes til et møde med formanden for KKIK med henblik på at få klarlagt og fastlagt timeforbrug af klublokaler og multisalen.
CM: Forsikringsaftale skal ændres, AK skal underskrive.
Kommunevalg den 19. november er OK, stemmebokse m.m. leveres af kommunen og de vil også være behjælpelig med opsætning. Jethallen skal opbevarer alt udstyr efter flg. i kælderen.

Pkt. 7.

Bordet rundt: AK. Artikel vedr. jubilæumsdagen i ugeavisen, god reklame for jethallen.

Pkt.8.

KJ ønsker at stoppe ved næste repræsentantskabsmøde. Der skal findes en afløser.
KJ: Julefrokost for jethallen bestyrelse, tidligere bestyrelse, spinnings instruktører og KKIK formanden, skal den være traditionel (som vi plejer) eller ? pris ca. 10.000,-
Dette gav anledning til en del snak hen over bordet. AK syntes ikke at vi kunne forsvare at bruge så meget på en julefrokost når vi samtidig med kæmper med et underskud, LS, SM og LOK syntes heller ikke at vi kunne forsvare denne udgift. AR var hverken for eller imod.
KJ ville ikke deltage såfremt denne tradition blev ændret.
Konklusion blev at julefrokosten skulle gennemføres (AK har så siden mødet og inden referat blev udsendt ændret julefrokost konceptet og det er endnu uvist hvad konklusionen bliver)
Dato for julefrokost blev dog fastlagt til den 5. december.

Evt.: Næste B-møde fastsat til den 17. december kl. 19.00

Referent LOK.
[LOK]