08/04/2014 Referat

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 8. april 2014 Afholdes fra kl. 18:30 i Jethallens mødelokale.CM kobles på kl. 19:00Fremmødte: Søren Mikkelsen, Allan Rosgaard, Kurt Jørgensen, Claus Madsen, Annette Kopp, Leif Sloth, Lars-Ole Kopp Dagsorden:   1. Kort gennemgang af dagsorden

08/04/2014 Dagsorden

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag d. 8 April.  Afholdes fra  kl. 18:30 i Jethallens mødelokale.  Fra kl. 18:30 – 19:00 bordet rundt for bestyrelsen. Fra kl. 19:00 – deltager Halinspektøren Kort gennemgang af dagsorden og info fra formanden. Opfølgning på Flise-projekt Kommende repræsentantskabsmøde

20/03/2014 Referat

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 20. marts. Møde deltager: Annette Kopp, Søren Mikkelsen, Allan Rosgaard, Kurt Jørgensen, Claus Madsen, Lars-Ole Kopp   1. Kort gennemgang af dagsorden og info fra formanden. LR har været rundt med CM for at se

20/03/2014 Dagsorden

Dagsorden best.møde d. 20 Marts   Afholdes fra  kl. 18:30 i Jethallens mødelokale.  Fra kl. 18:30 – 19:00 bordet rundt for bestyrelsen. Fra kl. 19:00 – deltager Claus Madsen Kort gennemgang af dagsorden og info fra formanden. Opfølgning på Flise projekt Opfølgning på lejekontrakt,

18/02/2014 Referat

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 18. februar. Afholdes kl. 19:00 i Jethallens mødelokale. Deltagere: Annette Kopp (AK), Kurt Jørgensen (KJ), Allan Rosgaard (AR), Søren Mikkelsen (SM), Claus Madsen (CM), Lars-ole Kopp (LOK) Afbud fra Leif Sloth 1. Kort gennemgang af

18/02/2014 Dagsorden

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag d. 18. Februar.  Afholdes fra  kl. 18:30 i Jethallens mødelokale. Dagsorden: Fra kl. 18:30 – 19:00 bordet rundt for bestyrelsen. Fra kl. 19:00 – deltager Halinspektøren Kort gennemgang af dagsorden og info fra formanden. Opfølgning og

29/01/2014 Referat Brugermøde

Brugermøde onsdag 29. januar 2014 Fremmødte: Brian Dohn, Fodbold Lone Andersen, Gymnastik Heidi Madsen, Gymnastik Elin Madsen, KKIK FU Kenneth Nedergaard, Floorball Claus Madsen, Halinspektør Leif Sloth, Jethallen Søren Mikkelsen, Jethallen Allan Rosgaard, Jethallen/Håndbold Afbud: Lars-Ole Kopp, JethallenAnnette Kopp, Jethallen

09/01/2014 Referat

Referat af møde 9. januar 2014 Fremmødte: Allan Rosgaard, Kurt Jørgensen, Søren Mikkelsen, Leif Sloth, Claus Madsen, Annette Kopp og Lars-Ole Kopp Afholdes fra kl. 18:30 i Jethallens mødelokale. 1. Kort gennemgang af dagsorden og info fra formanden. Ny aftale

09/01/2014 Dagsorden

Dagsorden til torsdag d. 9 januar 2014 Afholdes fra  kl. 18:30 i Jethallens mødelokale. Indkaldte : Annette Kopp, Lars-Ole Kopp, Søren Mikkelsen, Leif Sloth, Kurt Jørgensen, Allan Rosgaard Dagsorden: Kort gennemgang af dagsorden og info fra formanden. Opfølgning på priser

29/10/2013 Referat

Bestyrelsesmøde 29. oktober 2013 Deltagere: Annette Kopp (AK), Kurt Jørgensen(KJ), Claus Madsen (CM), Leif Sloth (LS),Søren Mikkelsen (SM), Allan Rosgaard (AR) og Lars-Ole Kopp (LOK). Pkt. Iflg. Fremsendte dagsorden: Pkt.1. AK oplyste at der var ca. 150 besøgende hvilket også

Top