Kategori: Referater

Viser referater af afholdte møder.

08/04/2014 Referat

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 8. april 2014 Afholdes fra kl. 18:30 i Jethallens mødelokale.CM kobles på kl. 19:00Fremmødte: Søren Mikkelsen, Allan Rosgaard, Kurt Jørgensen, Claus Madsen, Annette Kopp, Leif Sloth, Lars-Ole Kopp Dagsorden:   1. Kort gennemgang af dagsorden

20/03/2014 Referat

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 20. marts. Møde deltager: Annette Kopp, Søren Mikkelsen, Allan Rosgaard, Kurt Jørgensen, Claus Madsen, Lars-Ole Kopp   1. Kort gennemgang af dagsorden og info fra formanden. LR har været rundt med CM for at se

18/02/2014 Referat

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 18. februar. Afholdes kl. 19:00 i Jethallens mødelokale. Deltagere: Annette Kopp (AK), Kurt Jørgensen (KJ), Allan Rosgaard (AR), Søren Mikkelsen (SM), Claus Madsen (CM), Lars-ole Kopp (LOK) Afbud fra Leif Sloth 1. Kort gennemgang af

29/01/2014 Referat Brugermøde

Brugermøde onsdag 29. januar 2014 Fremmødte: Brian Dohn, Fodbold Lone Andersen, Gymnastik Heidi Madsen, Gymnastik Elin Madsen, KKIK FU Kenneth Nedergaard, Floorball Claus Madsen, Halinspektør Leif Sloth, Jethallen Søren Mikkelsen, Jethallen Allan Rosgaard, Jethallen/Håndbold Afbud: Lars-Ole Kopp, JethallenAnnette Kopp, Jethallen

09/01/2014 Referat

Referat af møde 9. januar 2014 Fremmødte: Allan Rosgaard, Kurt Jørgensen, Søren Mikkelsen, Leif Sloth, Claus Madsen, Annette Kopp og Lars-Ole Kopp Afholdes fra kl. 18:30 i Jethallens mødelokale. 1. Kort gennemgang af dagsorden og info fra formanden. Ny aftale

29/10/2013 Referat

Bestyrelsesmøde 29. oktober 2013 Deltagere: Annette Kopp (AK), Kurt Jørgensen(KJ), Claus Madsen (CM), Leif Sloth (LS),Søren Mikkelsen (SM), Allan Rosgaard (AR) og Lars-Ole Kopp (LOK). Pkt. Iflg. Fremsendte dagsorden: Pkt.1. AK oplyste at der var ca. 150 besøgende hvilket også

10/10/2013 Referat Brugermøde

Brugermøde torsdag den 10. oktober 2013 Brugermødet er et tilbagevendende møde der indkaldes til to gange om året med det klare formål at højne og forstærke samarbejdet mellem brugere af Jethallen, Jethallens bestyrelse og hal inspektøren. Fremmødte fra Jethallen: Annette

02/09/2013 Referat

Bestyrelsesmøde 2.sept. 2013 Fremmødte: Annette Kopp (AK), Leif Sloth(LS), Søren Mikkelsen(SM), Claus Madsen(CM), Kurt Jørgensen (KJ), Allan Rosgaard (AR), Lars-ole Kopp (LOK)(referent) Dagsorden godkendt Mødet drejede udelukkende Jethallens 35 års jubilæum… Ad.1. flg. blev besluttet: Jubilæet fejres den 27.oktober 2013

20/08/2013 Referat

Bestyrelsesmøde tirsdag den 20. august 2013 Fremmødte: Annette Kopp (AK), Leif Sloth(LS), Søren Mikkelsen(SM), Claus Madsen(CM) og Lars-ole Kopp (LOK)(referent). Afbud: Kurt Jørgensen og Allan Rosgaard Dagsorden godkendt. Bordet rundt: Pkt. 1. CM/LOK oplyste at traktor ikke vil være forsikret

20/06/2013 Referat

Brugermøde tirsdag den 20.juni 2013 Brugermødet er et tilbagevendende møde der indkaldes til to gange om året med det klare formål at højne og forstærke samarbejdet mellem brugere af Jethallen, Jethallens bestyrelse og hal inspektøren. Dagsorden/skrivelse som var udsendt var

Top