Brugere af Jethallen

Jethallens lokaler, bestående af den store, oprindelige sportshal samt den nyere Multisal, bliver dagligt benyttet af forskellige aktører. 
Brugerne af Jethallen kan du se listet op herunder.